Nisäkkäät  - Mammals

Linnut     - Birds

Hyönteiset - Insects

Kalat ym.  - Fishes etc.

Eläimet – Animals